Medlemsblade

Værdsæt medarbejdere og samarbejdspartnere med et kontinuerligt medlemsblad

Produktkatalog

Lav en lækker fremstilling af dine unikke produkter og henvend dig til kunder med stil

Menukort

Øg funktionen af et traditionelt menukort uden af ødelægge den stærke funktion det i forvejen har

Nyhedsbrev

Sørg for at relevant information altid når ud til dem du ønsker

Magasiner

Lav lækre layouts og sikrer dig at folk på farten har adgang til dit magasin

E-bøger

Øg tilgængelighed ved at udnytte en online pdf’s navigations funktioner

Opslagsværker

Professionel fremstilling med en online bladre pdf

Brochurer

Gør dit ønskede opmærksomheds format nemt tilgængeligt på alle devices

Foldere

Sørg for at information ikke kun er relevant, men også behageligt at læse

Løbesedler

Løbesedler uden at behøve at løbe… hvad mere kan du behøve?

Flyers

Nem deling på sociale medier med links, hold alle informeret om din virksomheds tiltag

Din idé

Der er ingen grænser, og du kan sikkert tilføje hundrede mere, for din virksomheds skyld

Online medlemsblade

Online medlemsblade er et smart tilbud til foreninger, NGO’er og andre, der udgiver medlemspublikationer.

Axel Gram nyhedsbrev

Fordele

Fordele ved online medlemsblade:

  • Lavere omkostninger til porto.
  • Ingen omkostninger til trykning af medlemsblad.
  • Lavere eller intet tidsforbrug på kontoret til håndtering af medlemsbladet, kuvertering etc.
  • Alle medlemmer får medlemsbladet samtidig.
  • Fejlrettelser muligt*

* Det er muligt at fejlrette i online medlemsblade, også selvom det er publiceret.

Hvem kan anvende et online medlemsblade?

Hvem kan benytte et online medlemsblad? Det kan i princippet alle der udsender trykte blade og andre publikationer.

Det er ikke afgørende, om der udsendes en publikation et bestemt antal gange om året, i kvartalet eller måneden. Det er i princippet ligegyldigt.

Hvor placeres medlemsbladet?

Medlemsbladet kan placeres to steder. På udgiverens egen hjemmeside eller på eFlips hjemmeside.

Da eFlip er platform uafhængigt, vil det kunne vises på stort set alle hjemmeside. Der kan dog være serverbegrænsninger hos den udbyder, hvor din hjemmeside ligger. Hvis, så placerer vi det bare på eflip.dk, og laver et link til det fra din hjemmeside.

Dit arbejde

Dit arbejde i forbindelse med konstruktion af medlemsbladet:

  • Levering af pdf fil til eFlip, der er produktionsklar.
  • Levering af Word fil til produktion.
  • Levering af anden fil efter aftale.

Grafisk hjælp

eFlips grafiker kan løse alle opgaver vedr. opsætning for dig. Prisen for grafikerens arbejde aftales særskilt.

Menukort

Præsenter dine lækre anretninger så potentielle kunder kan få vækket appetitten for hvad du tilbyder og øg dine chancer for at trække flere kunder til ved at appellere til deres personlige værdier nemmere, uanset om det er det traditionelle køkken, eller et eventyr af en kulinarisk oplevelse

læs mere om menukort

Produktkatalog

Et Produktkatalog for en professional fremstilling af dine produkter, sikre dig at dine kunder får det mest positive indtryk af din virksomheds, og at det du ønsker at tilbyde dem anvender et ligeså fantastisk, som formater du tilbyder dem det i

læs mere om produktkatalog